MISSED HISTORY: contact vinlandmap.info

FAMINES IN THE INDIAN SUBCONTINENT, 1500 to 1767
To home page


1681 (a): Negapatnam area1681 map
Documented causes: flood
Documented effects: heavy mortality

VOC, "Dagh-register Behouden Int Casteel Batavia ... Anno 1682" (vol. 1, 1928)
pp76-7 (news received 31 Jan 1682): "Tot Nagapatnam was den 7 November (volgens het becomen advis tot Colombo) een zeer swaar en hart weder (als bij menschengedencken daar noijt geweest ware) ontstaen, waardoor als in een korten tijt of ogenblick meest alle de huijsen alsmede 's Comp'ie packhuijsen niet alleen van haere dacken ontbloot ende de goederen nat en bedurven wierden doordien het water soo hooch was geswollen, dat geen anderen staat weird gemaackt daa van allen te sullen vergaan, gelijck oock menichte van menschen en beesten verdroncken en onder de puijnhoopen verplettert waren gevonden, maar self oock was de Westzijde der kercke item de steene fauce braij rontom de stadt; het waterpas aan de punt Leijden, als diverse stadtspunten en gordijnen door 't schrickelijck nootgeweer omverre geraackt, kitsgaders de Gentifsen buijtenstadt noch ruijm soo slegt gestelt, dat daar niet alleen de wooningen omverre gesmeten, maar oock veele menschen en beesten door 't water versmoort en onder de gebouwen verplettert en van honger doen sterven hadde, ja soodanigh dat in verscheijde plaatsen 5, 6, 10, 12, ja 23 menschen bij den anderen doot gevonden wierden, en hebbende alsoo de ingesetenen meest al hun goetjen verlooren. "

1681 (b): Marwar, Rajasthan
Documented causes: partial drought, usury
Documented effects: epidemic; high mortality of people and cattle

B.L. Bhadani, "Economic Conditions in Marwar in the Second Half of the 17th Century" (PhD thesis, 1981)
p108 "The years 1681-82 saw a fresh visitation of famine. Firstly, the rain partially failed and consequently prices went up. Secondly, the bubonic plague ravaged the land and peoples and the cattle died in great numbers. The impact of the plague was said to be severer in Bikaner, Nagor, Sojhat and Ajmer than in Jodhpur, Merta and Jaitaran. In 1682 not only the prices of grain were high but the baniyas revelled in usury, charging as interest five times the amount of the principal." [Source: Jai Chand [aka Shri Jaichand], ed. Muni Kanti Sagar, "Saiki" (1963) pp37-40]

1681 (x) / 1682: Ahmedabad area, Gujarat
Documented causes: SEE 1682
Documented effects: SEE 1682

Col. J.W. Watson "History Of Gujarat A.D. 1297 1760" (1886)
p67: "In 1681 there was a severe famine in Gujarat and riots took place in Ahmadabad owing to the dearness of food "
[SOME VERSIONS OF THE SOURCE TEXT, MIRAT-I-AHMADI, DATE THIS FAMINE TO 1092 AH (1681 CE), SOME TO 1093 AH (1682 CE); FOR CONVENIENCE, I HAVE LISTED IT UNDER 1682]
To home page